Sefyll i fyny dros Dde Caerdydd a Phenarth

Fy record ers 2012

5700+

etholwyr wedi ei helpu gyda phroblemau.


2000+

cyfraniadau yn San Steffan.


800+

cwestiynau a ofynnwyd.


730+

o ymweliadau ar draws yr etholaeth.